Rejestr zmian w biuletynie

04.03.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Inne dokumenty do katalogu Informacje podstawowe w menu podmiotowym

01.07.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Udostępnianie dokumentacji wizualnej zbiorów do katalogu Przyjmowanie i załatwianie spraw w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ponowne wykorzystywanie do katalogu Przyjmowanie i załatwianie spraw w menu podmiotowym

10.12.2015

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zaptania ofertowe w menu przedmiotowym (nowa nazwa Zapytania ofertowe )

09.12.2015

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Zaptania ofertowe do menu przedmiotowego

07.09.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Regulamin Organizacyjny do katalogu Regulamin organizacyjny w menu podmiotowym

25.06.2015

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Oferty pracy do menu przedmiotowego

29.05.2015

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

19.09.2014

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Przyjmowanie i załatwianie spraw do menu przedmiotowego

20.11.2013

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Struktura Muzeum w menu podmiotowym (nowa nazwa Regulamin organizacyjny)

1 2 3 4 następna