Kinga Żelazny

Stanowisko
Specjalista do spraw zamówień publicznych
Miejsce pracy
ul. Szafranka 9 Katowice
E-mail:
zamowieniapubliczne@mhk.katowice.pl