Małgorzata Wojewoda

Stanowisko
Z-ca Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego
Miejsce pracy
ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Telefon
(32) 256 18 10, 209 00 21 /114
Fax
(32) 256 21 34
E-mail:
administracja@mhk.katowice.pl