Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.04.2017 11:41 MHK 06/04/17 Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
11.04.2017 09:20 MHK 06/04/17 Zapytanie ofertowe MHK06/04/17
09.02.2017 11:16 MHK 05/01/17 Ogłoszenie o wyborze -Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Historii Katowic ul. Szafranka 9, 40-025 Katowice (w oparciu o istniejącą Pracownię Fotograficzną) - przystosowanie pomieszczenia w Muzeum dla potrzeb pracowni digitalizacji w oparciu o zalecenia NIMOZ
07.02.2017 12:28 MHK 04/01/17 Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
02.02.2017 12:24 MHK 03/01/17 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej MHK 03/01/17
17.01.2017 10:26 MHK 04/01/17 Informacja do Zapytania ofertowego nr MHK 04/01/17
16.01.2017 13:37 MHK 04/01/2017 Zapytanie ofertowe
16.01.2017 11:54 MHK 05/01/17 Zapytanie ofertowe
05.01.2017 13:15 MHK 03/01/2017 Zapytanie ofertowe
04.01.2017 13:47 MHK 02/01/17 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
04.01.2017 13:46 MHK 01/01/17 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
21.12.2016 10:38 MHK 02/01/17 Protokół z otwarcia ofert
21.12.2016 10:37 MHK 01/01/17 Protokół z otwarcia ofert
02.12.2016 10:23 MHK 02/01/17 Informacja do zapytania ofertowego nr MHK 02/01/17
29.11.2016 18:36 Usługi eksploatacji, konserwacji i napraw elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia w następujących obiektach Muzeum Historii Katowic
29.11.2016 18:35 Świadczenie stałej pomocy prawnej
28.11.2016 12:00 Ogłoszenie o wyborze - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu do projektu „Digitalizacja oraz udostepnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic”
15.11.2016 14:37 Zmiana terści - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu do projektu „Digitalizacja oraz udostepnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic”
10.11.2016 14:55 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu do projektu „Digitalizacja oraz udostepnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic”
09.11.2016 14:55 Rozstrzygnięcie - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu do projektu „Digitalizacja oraz udostepnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic”
21.10.2016 13:39 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu do projektu „Digitalizacja oraz udostepnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic”

poprzednia 1 2