Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.07.2020 13:20 Protokół z otwarcia ofert MHK 08/07/2020 Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Katowice i Ostrawa – dwa ośrodki przemysłowe. Początki – rozwój – przyszłość. „Katowice – historia i współczesność” t. 5 (19), red. Antoni Barciak
31.07.2020 13:19 Protokół z otwarcia ofert MHK 07/07/2020 Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Dwurnik. Totalnie
29.07.2020 13:08 MHK 06/07/2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: .Wykonanie wirtualnego przewodnika po wystawach stałych Muzeum Historii Katowic oraz reklamy video o długości 15 sekund.
29.07.2020 10:44 MHK 07/07/2020 Wyjaśnienia do SIWZ dot. postępowania pn.:Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Dwurnik. Totalnie
28.07.2020 09:37 MHK 07/07/2020 Wyjaśnienia do SIWZ dot. postępowania pn.:Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Dwurnik. Totalnie
24.07.2020 13:25 MHK 06/07/2020 Protokół z otwarcia ofert : Wykonanie wirtualnego przewodnika po wystawach stałych Muzeum Historii Katowic oraz reklamy video o długości 15 sekund.
23.07.2020 14:34 MHK 08/07/2020 Ogłoszenie o przetargu: Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Katowice i Ostrawa – dwa ośrodki przemysłowe. Początki – rozwój – przyszłość. „Katowice – historia i współczesność” t. 5 (19), red. Antoni Barciak
23.07.2020 13:57 MHK 07/07/2020 Ogłoszenie o przetargu: Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Dwurnik. Totalnie.
16.07.2020 14:05 MHK 06/07/2020 Ogłoszenie o przetargu: Wykonanie wirtualnego przewodnika po wystawach stałych Muzeum Historii Katowic oraz reklamy video o długości 15 sekund.
08.04.2020 14:19 MHK 05/03/2020 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty : „Usługa stworzenia aplikacji ”
20.03.2020 13:55 MHK 05/03/2020 Protokół z otwarcia ofert MHK 05/03/2020 Usługa stworzenia aplikacji
17.03.2020 10:46 MHK 05/03/2020 Wyjaśnienia treści SIWZ do postępowania pn: „Usługa stworzenia aplikacji ” Znak sprawy: MHK 05/03/2020
12.03.2020 14:16 MHK 05/03/2020 Ogłoszenie o przetargu: „Usługa stworzenia aplikacji ”
18.02.2020 14:02 MHK 03/02/2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Stała (bezpośrednia) całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektów Muzeum Historii Katowic wraz z monitoringiem sygnałów i zapewnieniem wsparcia grupy interwencyjnej oraz usługami porządkowo–czystościowymi.”
13.02.2020 12:58 MHK 03/02/2020 Protokół z otwarcia ofert MHK 03/02/2020 dot. postępowania: Stała (bezpośrednia) całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektów Muzeum Historii Katowic wraz z monitoringiem sygnałów i zapewnieniem wsparcia grupy interwencyjnej oraz usługami porządkowo-czystościowymi.
04.02.2020 14:43 MHK 03/02/2020 Ogłoszenie o przetargu: STAŁA (BEZPOŚREDNIA) CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA NA TERENIE OBIEKTÓW MUZEUM HISTORII KATOWIC WRAZ Z MONITORINGIEM SYGNAŁÓW I ZAPEWNIENIEM WSPARCIA GRUPY INTERWENCYJNEJ ORAZ USŁUGAMI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWYMI
04.02.2020 13:13 MHK 02/01/2020 Unieważnienie postępowania pn: Stała (bezpośrednia) całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektów Muzeum Historii Katowic wraz z monitoringiem sygnałów i zapewnieniem wsparcia grupy interwencyjnej oraz usługami porządkowo-czystościowymi ,
03.02.2020 13:41 MHK 02/01/2020 Protokół z otwarcia ofert MHK 02/01/2020 dot. postępowania: Stała (bezpośrednia) całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektów Muzeum Historii Katowic wraz z monitoringiem sygnałów i zapewnieniem wsparcia grupy interwencyjnej oraz usługami porządkowo-czystościowymi.
31.01.2020 09:13 MHK 02/01/2020 Wyjaśnienia do SIWZ dot. postępowania pn.:STAŁA (BEZPOŚREDNIA) CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA NA TERENIE OBIEKTÓW MUZEUM HISTORII KATOWIC WRAZ Z MONITORINGIEM SYGNAŁÓW I ZAPEWNIENIEM WSPARCIA GRUPY INTERWENCYJNEJ ORAZ USŁUGAMI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWYMI
30.01.2020 09:11 MHK 02/01/2020 Modyfikacja SIWZ "STAŁA (BEZPOŚREDNIA) CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA NA TERENIE OBIEKTÓW MUZEUM HISTORII KATOWIC WRAZ Z MONITORINGIEM SYGNAŁÓW I ZAPEWNIENIEM WSPARCIA GRUPY INTERWENCYJNEJ ORAZ USŁUGAMI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWYMI
29.01.2020 14:22 MHK 01/01/2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: .„DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO TWORZENIA WYSTAWY WIRTUALNEJ –MUZEUM 3D W MUZEUM HISTORII KATOWIC W RAMACH PROJEKTU DIGITALIZACJA ORAZ UDOSTĘPNIENIE ON-LINE ZBIORÓW MUZEUM HISTORII KATOWIC”
28.01.2020 13:21 MHK 02/01/2020 Modyfikacja SIWZ "STAŁA (BEZPOŚREDNIA) CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA NA TERENIE OBIEKTÓW MUZEUM HISTORII KATOWIC WRAZ Z MONITORINGIEM SYGNAŁÓW I ZAPEWNIENIEM WSPARCIA GRUPY INTERWENCYJNEJ ORAZ USŁUGAMI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWYMI
23.01.2020 11:51 MHK 02/01/2020 Ogłoszenie o przetargu: STAŁA (BEZPOŚREDNIA) CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA NA TERENIE OBIEKTÓW MUZEUM HISTORII KATOWIC WRAZ Z MONITORINGIEM SYGNAŁÓW I ZAPEWNIENIEM WSPARCIA GRUPY INTERWENCYJNEJ ORAZ USŁUGAMI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWYMI
22.01.2020 14:48 MHK 01/01/2020 Protokół z otwarcia ofert :„DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO TWORZENIA WYSTAWY WIRTUALNEJ –MUZEUM 3D W MUZEUM HISTORII KATOWIC W RAMACH PROJEKTU DIGITALIZACJA ORAZ UDOSTĘPNIENIE ON-LINE ZBIORÓW MUZEUM HISTORII KATOWIC”
17.01.2020 13:03 MHK 10/12/19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Szkice z dziejów ziemi pszczyńskiej. Tom 1. Materiały z konferencji naukowej
16.01.2020 14:41 MHK 01/01/2020 Wyjaśnienia do SIWZ dot. postępowania pn.:„DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO TWORZENIA WYSTAWY WIRTUALNEJ –MUZEUM 3D W MUZEUM HISTORII KATOWIC W RAMACH PROJEKTU DIGITALIZACJA ORAZ UDOSTĘPNIENIE ON-LINE ZBIORÓW MUZEUM HISTORII KATOWIC”
16.01.2020 13:26 MHK 11/12/19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Usługa druku materiałów promocyjnych w 2020 r. dla Muzeum Historii Katowic”
10.01.2020 13:48 MHK 01/01/2020 Ogłoszenie o przetargu: „DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO TWORZENIA WYSTAWY WIRTUALNEJ –MUZEUM 3D W MUZEUM HISTORII KATOWIC W RAMACH PROJEKTU DIGITALIZACJA ORAZ UDOSTĘPNIENIE ON-LINE ZBIORÓW MUZEUM HISTORII KATOWIC”
08.01.2020 14:06 MHK 11/12/19 Protokół z otwarcia ofert MHK 11/12/19 Usługa druku materiałów promocyjnych w 2020 r dla Muzeum Historii Katowic
03.01.2020 14:07 MHK 10/12/19 Protokół z otwarcia ofert MHK 10/12/19

1 2 3 4 5 6 następna