Specjalista ds. promocji

­

 Muzeum Historii Katowic    specjalista ds. promocji

 

 1. Zatrudnienie od 1 maja 2019 r.
 2. Umowa o pracę
 3. Pełny wymiar czasu pracy
 4. Miejsce pracy: Katowice

 

Obowiązki na stanowisku specjalista ds. promocji:

 

 • koordynowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum Historii Katowic w siedzibie głównej i w oddziałach, w tym bieżąca aktualizacja wewnętrznego kalendarza wydarzeń,
 • bieżąca komunikacja z Urzędem Miasta Katowice (informowanie o organizowanych wydarzeniach, sprawozdania),
 • prowadzenie profili Muzeum Historii Katowic na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram), w tym realizacja płatnych kampanii promocyjnych poprzez Menadżera Reklam,
 • dbałość o aktualizację strony internetowej Muzeum,
 • przygotowywanie zamówień i umów w związku z bieżącą działalnością,
 • archiwizowanie materiałów drukowanych i cyfrowych, dotyczących organizowanych wydarzeń,
 • przesyłanie informacji o działalności MHK do mediów tradycyjnych i cyfrowych,
 • utrzymywanie kontaktów z dziennikarzami, udzielanie wywiadów,
 • dystrybucja materiałów promocyjnych, w tym zaproszeń papierowych i mailowych, dystrybucja ulotek i plakatów w budynkach muzealnych oraz na zewnątrz,
 • koordynacja i aktualizowanie baz kontaktowych, a także aktualizacja listy dystrybucyjnej plakatów i ulotek (w tym zawieranie i aktualizowanie porozumień dotyczących ekspozycji materiałów promocyjnych).

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe (PR, marketing),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i wykonywania wielu zadań jednocześnie,
 • zainteresowanie historią i sztuką Katowic ,
 • mile widziane doświadczenie z zakresu promocji, marketingu, prowadzenia kampanii promocyjnych, tworzenia tekstów marketingowych czy prowadzenia stron internetowych oraz znajomość menadżera reklam Facebooka.

 

Wymagane dokumenty:

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży ofertę (cv, list motywacyjny, oświadczenie RODO) do 15 kwietnia 2019 roku.

Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9 40-025 Katowice

z dopiskiem specjalista ds. promocji lub przesłane drogą elektroniczną na adres: kadry@mhk.katowice.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane oświadczenie wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO[1]

 

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 3 miesięcy zostaną zniszczone.
 3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Oferujemy:

 • wysokie standardy pracy
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury

 

 

 

 


 


 


 

 

 

[1] Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Specjalista ds. promocji
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Mariusz Maciów
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.03.2019 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.03.2019 11:22 Edycja dokumentu (Mariusz Maciów)
25.03.2019 11:22 Edycja dokumentu (Mariusz Maciów)
25.03.2019 11:22 Dodano załącznik "Oświadczenie RODO kandydat na parcownika.docx" (Mariusz Maciów)
25.03.2019 11:21 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Maciów)