Mistrz w Dziale Techniczno-Konserwatorskim

­

Muzeum Historii Katowic zatrudni mistrza Działu Techniczno-Konserwatorskiego

 

 1. Zatrudnienie od dnia 1 maja 2019 r.
 2. Pełny wymiar czasu pracy
 3. Miejsce pracy: Katowice

 

Obowiązki na stanowisku mistrza:

 

 • wykonywanie prac rzemieślniczych, związanych z powstawaniem wystaw
 • prace załadunkowe i wyładunkowe eksponatów muzealnych wraz z przygotowaniem eksponatów do transportu
 • prace związane z bieżącą konserwacją sprzętu ekspozycyjnego
 • drobne prace malarskie
 • wsparcie techniczne komórek organizacyjnych Muzeum w ich pracy bieżącej

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie średnie
 • udokumentowane doświadczenie w pracach remontowo-budowlanych oraz stolarskich
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność, operatywność, rzetelność, solidność, uczciwość
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kategorii B + samochód do dyspozycji w godzinach pracy

 

Wymagania pożądane:

 

 • uprawnienia SEP do 1 kV
 • uprawnienia do pracy na wysokości
 • świadectwo czeladnicze

 

Wymagane dokumenty:

 

Ofertę (cv, list motywacyjny, oświadczenie RODO) należy złożyć do 31 marca 2019 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane oświadczenie wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO[1]

Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9 40-025 Katowice

z dopiskiem mistrz lub przesłane drogą elektroniczną na adres: kadry@mhk.katowice.pl

 

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 3 miesięcy zostaną zniszczone.
 3. Informacja o wyniku  rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Oferujemy:

 • wysokie standardy pracy
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury

 

 

 

Katowice,  5 marca 2019 r.

 

 


 


 


 

 

 

[1] Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Mistrz w Dziale Techniczno-Konserwatorskim
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Mariusz Maciów
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.03.2019 10:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.03.2019 10:32 Edycja dokumentu (Mariusz Maciów)
11.03.2019 10:31 Edycja dokumentu (Mariusz Maciów)
11.03.2019 10:31 Dodano załącznik "Oświadczenie RODO kandydat na parcownika.docx" (Mariusz Maciów)
11.03.2019 10:31 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Maciów)