Muzeum Historii Katowic zatrudni asystenta Działu Teatralno-Filmowego

 

 1. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r., UMOWA NA ZASTĘPSTWO
 2. Pełny wymiar czasu pracy
 3. Miejsce pracy: Katowice

 

Obowiązki na stanowisku asystenta Działu Teatralno-Filmowego:

 

 • opracowywanie zbiorów muzealnych
 • przygotowywanie scenariuszy wystaw i wydarzeń muzealnych oraz ich organizacja
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych – lekcji i wykładów

 

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ukończone studia magisterskie –  związane z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów (preferowany kierunek: historia sztuki),
 • płynna znajomość języka angielskiego
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera
 • samodzielność, terminowość, odpowiedzialność i kreatywność,
 • planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość drugiego języka na poziomie swobodnego porozumiewania się,
 • podyplomowe studia muzealnicze
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,

 

Wymagane dokumenty:

Ofertę (cv, list motywacyjny, oświadczenie RODO) należy złożyć do 21 czerwca 2019 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane oświadczenie wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO[1]

Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9 40-025 Katowice

z dopiskiem asystent lub przesłane drogą elektroniczną na adres: kadry@mhk.katowice.pl

 

Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 6 miesięcy zostaną zniszczone.
 3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Oferujemy:

 • wysokie standardy pracy
 • udział w ciekawych projektach
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury

 

 

 

Katowice,  4 czerwca 2019 r.

 


 

 

 

[1] Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Dział Teatralno-Filmowy asystent - umowa na zastępstwo
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Mariusz Maciów
Data publikacji:06.06.2019 13:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mariusz Maciów
Data aktualizacji:06.06.2019 13:58