PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2005

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9
dział - 921
rozdział - 92118

I. PLAN PRZYCHODÓW
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2004
Plan na 2005 Wsk. % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
1. Przychody ogółem 3.040.159 2.897.071 95,29  
dotacja z budżetu miasta 3.000.159 2.857.071 95,23
przychody własne: w tym 40.000 40,000 100
sprzedaż usług 40.000 40,000 100
  X X
X X
2. Dotacja na inwestycje x 50.000 X
II. PLAN KOSZTÓW
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2004
Plan na 2005 Wsk % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
3. Koszty ogółem 2.982.759 2.769.171 92.84  
Wynagrodzenie + pochodne 1.547.639 1.523.292 98,43
Wynagr. z tyt. umowy o pracę 1.174.621 1.208.652 102,90 tabela kalkulacyjna
Wynagr. z tyt. umów o dzieło 124.000 64.000 51,61  
Zlecenia, honoraria  
Składki z tyt. ubezp.społeczn. 219.642 220.178 100,24
Składki na Fundusz Pracy 29.376 30.462 103,70
Odpisy na zakł.fun.świad.socj. 31.178 31.179 100
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagr. 15.000 15.000 100
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2004
Plan na 2005 Wsk % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
Pozostałe koszty 1.388.942 1.199.700 86,38  
Amortyzacja 64.157 43.100 67,18
Podróże służbowe i krajowe 15.000 12.000 80
Zużycie energii 112.826 117.710 104,33
Zakup usług remontowych 282.000 65.000 23,05
Zużycie materiałów 129.300 123.300 95,36
Usługi obce 771.659 831.090 107,70
Pozostałe koszty 14.000 7.500 53,57
Dzieła sztuki, eksponaty, zbiory biblioteczne 149.000 171.000 114,77
Wynik finansowy 57.400 127.900  
4.Wydatki majątkowe
zak. progr. i śieci.komp.
   
50.000

X
finans. z dotacji - >zakup muzealiów    171.000 X
finans. ze środków własnych X X X
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty
średnia płaca(bez wypłat jednorazowych)
44.15
2.161
44,15
2.226
100
103.01
 
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji 282.000 65.000 23,04 Załącznik

Katowice 2004.12.20

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan finansowy instytucji kultury na rok 2005
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:01.02.2005 10:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:07.02.2005 11:03