Muzeum Historii Katowic    Konserwator dzieł sztuki

 

 1. Zatrudnienie od 1 marca 2019 r.
 2. Umowa o pracę
 3. Pełny wymiar czasu pracy
 4. Miejsce pracy: Katowice

 

Obowiązki na stanowisku konserwatora dzieł sztuki:

 • konserwacja i restauracja muzealiów (m.in. szkło, ceramika, papier, skóra, lub                       i malarstwo)
 • wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac konserwatorskich
 • kontrola stanów zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich
 • przygotowywanie zaleceń konserwatorskich dla muzealiów
 • nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami (muzealiami), w szczególności nad przechowywaniem, wystawami i transportem, fotografowaniem i filmowaniem
 • przygotowywanie wniosków do projektów konserwatorskich i naukowo-badawczych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki,
 • doświadczenie w pracach konserwatorskich,
 • staranność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dodatkowym atutem będzie dobra znajomość języka obcego.

Wymagane dokumenty:

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży ofertę (cv, list motywacyjny, oświadczenie RODO) do 21 lutego 2019 roku.

Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9 40-025 Katowice

z dopiskiem konserwator dzieł sztuki lub przesłane drogą elektroniczną na adres: kadry@mhk.katowice.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane oświadczenie wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO[1]

 

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 3 miesięcy zostaną zniszczone.
 3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Oferujemy:

 • wysokie standardy pracy
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury

 

 

 

Katowice,  31 stycznia 2019 r.

 


 


 


 

 

 

 

 

[1] Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konserwator dzieł sztuki
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Mariusz Maciów
Data publikacji:04.02.2019 10:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mariusz Maciów
Data aktualizacji:04.02.2019 10:19