Dział naukowo-oświatowy bibliotekarz - specjalista ds. informacji naukowej, umowa na zastępstwo

Muzeum Historii Katowic zatrudni bibliotekarza - specjalistę ds. informacji naukowej Działu Naukowo-Oświatowego – biblioteki specjalistycznej

 

 1. Zatrudnienie od listopada 2017 r., UMOWA NA ZASTĘPSTWO
 2. Pełny wymiar czasu pracy, wtorek - sobota
 3. Miejsce pracy: Katowice

 

Obowiązki na stanowisku bibliotekarza - specjalisty ds. informacji naukowej Działu Naukowo-Oświatowego – biblioteki specjalistycznej

 

 • Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych
 • Prowadzenie wymiany międzybibliotecznej
 • Tworzenie zautomatyzowanego systemu informacji, rozbudowa bazy danych
 • Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez opracowywanie kwerend dotyczących zestawów bibliograficznych

 

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ukończone studia magisterskie – informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • płynna znajomość języka angielskiego
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera
 • samodzielność, terminowość, odpowiedzialność i kreatywność,
 • planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,

 

Wymagania pożądane:

 • podyplomowe studia muzealnicze
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,

 

Wymagane dokumenty:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży ofertę (cv, list motywacyjny)              do 20 października 2017 roku.

Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9 40-025 Katowice

z dopiskiem bibliotekarz - specjalista ds. informacji naukowej Działu Naukowo-Oświatowego – biblioteki specjalistycznej lub przesłane drogą elektroniczną na adres: kadry@mhk.katowice.pl

Na zgłoszeniu należy dopisać zgodę na „przetwarzanie przez Muzeum Historii Katowic moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”  (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 6 miesięcy zostaną zniszczone.
 3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Oferujemy:

 • wysokie standardy pracy
 • udział w ciekawych projektach
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury

 

 

 

Katowice,   9 października 2017 r.

 


 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dział naukowo-oświatowy bibliotekarz - specjalista ds. informacji naukowej, umowa na zastępstwo
Podmiot udostępniający informację:Muzeum Historii Katowic
Informację opublikował:Mariusz Maciów
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.10.2017 11:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż