Asystent Działu Sztuki

Muzeum Historii Katowic zatrudni asystenta Działu Sztuki

 

 1. Zatrudnienie od 1 lutego 2017 r.
 2. Pełny wymiar czasu pracy
 3. Miejsce pracy: Katowice

 

Obowiązki na stanowisku asystenta Działu Sztuki:

 

 • opracowywanie zbiorów muzealnych
 • przygotowywanie scenariuszy wystaw i wydarzeń muzealnych oraz ich organizacja
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych – lekcji i wykładów

 

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ukończone studia magisterskie - historia sztuki
 • dobra znajomość języka obcego (preferowany język niemiecki)
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera
 • samodzielność, terminowość, odpowiedzialność i kreatywność,
 • planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość drugiego języka na poziomie swobodnego porozumiewania się,
 • podyplomowe studia muzealnicze
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,

 

Wymagane dokumenty:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży ofertę (cv, list motywacyjny)              do 20 stycznia 2017 roku.

Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9 40-025 Katowice

z dopiskiem asystent Działu Sztuki lub przesłane drogą elektroniczną na adres: kadry@mhk.katowice.pl

Na zgłoszeniu należy dopisać zgodę na „przetwarzanie przez Muzeum Historii Katowic moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”  (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 6 miesięcy zostaną zniszczone.
 3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Oferujemy:

 • wysokie standardy pracy
 • udział w ciekawych projektach
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury

 

 

 

Katowice, 28 grudnia 2016 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Asystent Działu Sztuki
Podmiot udostępniający informację:Muzeum Historii Katowic
Informację opublikował:Mariusz Maciów
Informację wytworzył:Aleksandra Chrapek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2016 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż