Plan finansowy

Przychodów i Kosztów Instytucji Kultury

na rok 2004

 

Dane identyfikacyjne:

Nazwa jednostki: Muzeum Historii Katowic

Adres: Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9

Dział - 921

Rozdział - 92118

I PLAN PRZYCHODÓW

 

Wyszczególnienie:

Plan na rok 2004

1. Przychody ogółem

3 012 445

- dotacje z budżetu miasta

2 972 445

- przychody własne

40 000

2. Dotacje na inwestycje

17 500

II PLAN KOSZTÓW

 

3. Koszty ogółem

2 933 045

a) wynagrodzenia + pochodne

1 459 925

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

1 151 589

- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

64 000

- składki z tytułu ubezpieczenia społeczne

215 524

- składki na Fundusz Pracy

28 812

b) odpisy na ZFSS

30 318

c) inne świadczenia nie zaliczone do wynagrodzeń

15 000

d) pozostałe koszty

1 256 802

- amortyzacja

14 157

- podróże służbowe krajowe

15 000

- energia

112 826

- zakup usług remontowych

282 000

- zużycie materiałów (m.in. wystawy)

129 300

- usługi obce (wydawnictwa)

696 119

- pozostałe koszty

7 400

4. Wydatki majątkowe

(dzieła sztuki, eksponaty, zbiory biblioteczne)

171 000

- finansowane z dotacji

171 000

   

Dane uzupełniające:

 

- etaty

44,15

- średnia płaca (brutto)bez wypłat jednoraz.

2 161

- remonty z dotacji

282 000

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan finansowy instytucji kultury na rok 2004
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:03.03.2004 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:03.03.2004 10:47