Specjalista ds. informacji turystycznej

Muzeum Historii Katowic zatrudni specjalistę ds. informacji turystycznej

 

 1. Zatrudnienie od dnia 1 lutego 2016 r.
 2. Pełny wymiar czasu pracy
 3. Miejsce pracy: Katowice, Rymarska 4

 

Obowiązki na stanowisku specjalisty ds. informacji turystycznej

 

 1. Gromadzenie i przekazywanie turystom indywidualnym i grupom zorganizowanym informacji dotyczących oferty turystycznej i rekreacyjnej z terenu Katowic, informacji noclegach, restauracjach, kinach, teatrach, jednostkach kulturalnych, połączeniach komunikacyjnych oraz  odbywających się w mieście imprezach kulturalnych
 2. Współpraca z mediami regionalnymi,  Działem Promocji Urzędu Miasta Katowice oraz  podmiotami tworzącymi Śląski System Informacji Turystycznej.
 3. Działanie na rzecz turystycznego wizerunku Katowic poprzez udział w targach i wystawach turystycznych,
 4. Systematyczne przekazywanie informacji dotyczących pracy Punktu Informacji  Turystycznej celem zamieszczenia ich na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic,
 5. Obsługa stoiska Informacji Turystycznej podczas imprez kulturalnych,
 6. Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw,
 7.  Obsługa kasy fiskalnej,
 8. Prowadzenie ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, miesięczne rozliczanie przychodu z Działem Księgowości i rozliczanie gotówki,
 9. Prowadzenie kartotek i sprzedaży wydawnictw muzealnych,
 10. Udzielanie pomocy przewodnikowi w trakcie oprowadzania wycieczek.

                       

Wymagania:

 • posiadanie pełniej zdolności do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnego porozumiewają się,
 • znajomość oferty kulturalnej i turystycznej Katowic,
 • znajomość Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego,
 • obsługa komputera,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole lub kierowania zespołem,
 • komunikatywność, otwartość i kreatywność,
 • nieposzlakowana opinia,
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
 • planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracy,
 • dokładność, sumienność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • kreatywność i dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Wymagania pożądane:

 • kurs obsługi kasy fiskalnej,
 • znajomość innego języka obcego

 

 

Wymagane dokumenty:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży ofertę (cv, list motywacyjny)              do 22 stycznia 2016 roku.

Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9 40-025 Katowice

z dopiskiem specjalista ds. informacji turystycznej lub przesłane drogą elektroniczną na adres: kadry@mhk.katowice.pl

Na zgłoszeniu należy dopisać zgodę na „przetwarzanie przez Muzeum Historii Katowic moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”  (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 6 miesięcy zostaną zniszczone.
 3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Wybrani przez Organizatora kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Oferujemy:

 • wysokie standardy pracy
 • udział w ciekawych projektach
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Specjalista ds. informacji turystycznej
Podmiot udostępniający informację:Muzeum Historii Katowic
Informację opublikował:Mariusz Maciów
Informację wytworzył:Aleksandra Chrapek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2016 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż