Wykonanie Planu Finansowego

Przychodów i Kosztów Instytucji Kultury

za rok 2003

Dane identyfikacyjne:

Nazwa jednostki: Muzeum Historii Katowic

Adres: Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9

Dział - 921

Rozdział - 92118

I PLAN PRZYCHODÓW

 

Wyszczególnienie:

Wykonanie za 2003.

1. Przychody ogółem

2 864 184

- dotacje z budżetu miasta

2 809 928

- przychody własne

54 256

2. Dotacje na inwestycje

X

II PLAN KOSZTÓW

 

3. Koszty ogółem

2 838 868

a) wynagrodzenia + pochodne

1 498 273

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

1 180 479

- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

85 428

- składki z tytułu ubezpieczenia społeczne

204 236

- składki na Fundusz Pracy

28 130

b) odpisy na ZFSS

28 363

c) inne świadczenia nie zaliczone do wynagrodzeń

16 929

d) pozostałe koszty

1 005 079

- amortyzacja

47 805

- podróże służbowe krajowe

16 015

- energia

79 484

- zakup usług remontowych

43 491

- zużycie materiałów (m.in. wystawy)

134 171

- usługi obce (wydawnictwa)

672 747

- pozostałe koszty

11 366

4. Wydatki majątkowe

(dzieła sztuki, eksponaty, zbiory biblioteczne)

290 224

- finansowane z dotacji

290 224

   

Dane uzupełniające:

 

- etaty

41,26

- średnia płaca (brutto)bez wypłat jednoraz.

2 311

- remonty z dotacji

43 490

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za rok 2003
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:03.03.2004 10:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:03.03.2004 10:45