Asystent Działu Sztuki

Muzeum Historii Katowic zatrudni asystenta Działu Sztuki

 

 1. Zatrudnienie od dnia 14 grudnia 2015 r.

 2. ½ etatu

 3. Miejsce pracy: Katowice

   

  Obowiązki na stanowisku asystenta Działu Sztuki:

   

  nadzór nad kolekcją, opracowywanie obiektów muzealnych

  przygotowywanie scenariuszy wystaw i wydarzeń muzealnych oraz ich organizacja

  przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych – lekcji i warsztatów

  oprowadzanie po wystawie stałej oraz po wystawach czasowych

  bieżący nadzór nad ekspozycją

   

  Wymagania niezbędne:

 4. posiadanie pełniej zdolności do czynności prawnych,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. ukończone studia magisterskie - historia sztuki

 7. dobra znajomość języka niemieckiego

 8. praktyczna umiejętność obsługi komputera

 9. samodzielność, terminowość, odpowiedzialność i kreatywność,

 10. planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracy,

 11. umiejętność pracy w zespole

 12. etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,

   

  Wymagania pożądane:

 13. znajomość drugiego języka na poziomie swobodnego porozumiewają się,

 14. podyplomowe studia muzealnicze

 15. doświadczenie na podobnym stanowisku,

   

  Wymagane dokumenty:

  Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży ofertę (cv, list motywacyjny)              do 30 listopada 2015 roku.

  Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

  Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9 40-025 Katowice

  z dopiskiem asystent lub przesłane drogą elektroniczną na adres: kadry@mhk.katowice.pl

  Na zgłoszeniu należy dopisać zgodę na „przetwarzanie przez Muzeum Historii Katowic moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”  (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

   

  Informacje dodatkowe:

 16. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 17. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 6 miesięcy zostaną zniszczone.

 18. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic.

 19. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

 20. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 21. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

   

  Oferujemy:

 22. wysokie standardy pracy

 23. udział w ciekawych projektach

 24. pracę w prestiżowej instytucji kultury

   

   

   

   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Asystent Działu Sztuki
Podmiot udostępniający informację:Muzeum Historii Katowic
Informację opublikował:Mariusz Maciów
Informację wytworzył:Aleksandra Chrapek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2015 10:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż