wersja do wydruku Tomasz Lison 19.10.2015 07:26

Kierownik Działu Naukowo-Oświatowego

 Muzeum Historii Katowic zatrudni kierownika Działu Naukowo-Oświatowego

 

 1. Zatrudnienie od dnia 1 grudnia 2015 r.
 2. Pełny wymiar czasu pracy
 3. Miejsce pracy: Katowice

 

Obowiązki na stanowisku kierownika Działu Naukowo-Oświatowego:

 1. Zapewnienie właściwej organizacji stanowisk pracy, koordynacji nadzoru nad  pracownikami działu.
 2. Nadzór nad ruchem zwiedzających po wystawach stałych i czasowych, zapewnienie obsługi przewodników dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych.
 3. Oprowadzanie zwiedzających po wystawach stałych i czasowych, prowadzenie lekcji muzealnych.
 4. Bieżąca opieka nad wystawami w budynku głównym Muzeum i dbałość o ich zabezpieczenie.
 5. Przygotowanie aktualnej muzealnej oferty wystaw i propozycji z zakresu edukacji historycznej i regionalnej dla szkół.
 6. Kreowanie wizerunku Muzeum w mediach i wdrażanie strategii promocyjnej Muzeum.
 7. Nadzór nad organizowaniem spotkań z dziennikarzami, wywiadów w związku z odbywającymi się wystawami i przedsięwzięciami muzealnymi.
 8. Pozyskiwanie patronów medialnych dla projektów realizowanych w Muzeum Historii Katowic.
 9. Utrzymywanie stałych kontaktów i kreowanie nowych projektów z instytucjami kultury i nauki działającym na terenie miasta oraz podmiotami, z którymi Muzeum Historii Katowic podpisało umowy o współpracy.
 10. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania pozabudżetowych źródeł finansowania na działalność działu.
 11. Współpraca z muzeami, instytucjami kultury oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie upowszechniania kultury w kraju i za granicą.
 12. Współpraca z działami merytorycznymi Muzeum w zakresie przygotowywania materiałów prasowych Muzeum oraz treści druków promocyjnych i ich opracowywanie.

 

Wymagania:

 • posiadanie pełniej zdolności do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnego porozumiewają się,
 • obsługa komputera,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole lub kierowania zespołem,
 • komunikatywność, otwartość i kreatywność,
 • umiejętność publicznego przemawiania, łatwość wypowiedzi, poprawna polszczyzna, dobra dykcja,
 • nieposzlakowana opinia,
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
 • planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracy,
 • dokładność, sumienność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • kreatywność i dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Wymagania pożądane:

 • mobilność – prawo jazdy kat. B dysponowanie własnym samochodem,
 • kurs obsługi kasy fiskalnej,
 • wykształcenie lub przygotowanie pedagogiczne.

 

Wymagane dokumenty:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży ofertę (cv, list motywacyjny) do 2 listopada 2015 roku.

Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9 40-025 Katowice

z dopiskiem Kierownik Działu Naukowo-Oświatowego lub przesłane drogą elektroniczną na adres: kadry@mhk.katowice.pl

Na zgłoszeniu należy dopisać zgodę na „przetwarzanie przez Muzeum Historii Katowic moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”  (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 6 miesięcy zostaną zniszczone.
 3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Wybrani przez Organizatora kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, na która to zobowiązani są do przygotowania pisemnej propozycji koncepcji pracy Działu Naukowo-Oświatowego z uwzględnieniem proponowanej strategii promocji Muzeum Historii Katowic oraz oferty edukacyjno-oświatowej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Oferujemy:

 • wysokie standardy pracy
 • udział w ciekawych projektach
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury

 

Katowice, 15 października 2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kierownik Działu Naukowo-Oświatowego
Podmiot udostępniający informację:Muzeum Historii Katowic
Informację opublikował:Tomasz Lison
Informację wytworzył:Aleksandra Chrapek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.10.2015 07:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż