wersja do wydruku Tomasz Lison 25.06.2015 14:17

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Muzeum Historii Katowic zatrudni kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

 

 1. Zatrudnienie od dnia 1.08.2015 r.
 2. Pełny wymiar czasu pracy
 3. Miejsce pracy: Katowice

 

Obowiązki na stanowisku kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego:

 1. Zapewnienie właściwej organizacji stanowisk pracy, koordynacji nadzoru nad  pracownikami administracji i obsługi.
 2. Prowadzenie spraw związanych z właściwym zarządzaniem majątkiem instytucji.
 3. Odpowiedzialność merytoryczna za przestrzeganie zapisów ustawy zamówień publicznych.
 4. Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem remontów oraz nadzór nad nimi.
 5. Przygotowanie sprawozdawczości w zakresie obowiązków kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.
 6. Przeprowadzanie inwentaryzacji i prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
 7. Pełnienie funkcji ABI.
 8. Opracowywanie i wdrażanie procedur związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych.
 9. Współpraca z jednostkami administracji państwowej, innymi instytucjami kultury w zakresie spraw administracyjno-organizacyjnych.

 

Wymagania:

 • posiadanie pełniej zdolności do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek administracja lub ukończone studium podyplomowe w wymienionym zakresie,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym (co najmniej 3 lata) w administracji lub jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce podległej jednostce samorządu terytorialnego,
 • znajomość ustawy prawa zamówień publicznych, przepisów prawa administracyjnego i prawa pracy,
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nieposzlakowana opinia,
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
 • planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracy,
 • dokładność, sumienność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Wymagania pożądane:

 • mobilność – prawo jazdy kat. B dysponowanie własnym samochodem,
 • szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla ABI,
 • ukończony kurs archiwisty.

 

Wymagane dokumenty:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży ofertę (cv, list motywacyjny) do 12 lipca 2015 roku.

Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9 40-025 Katowice

z dopiskiem Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego lub przesłane drogą elektroniczną na adres: kadry@mhk.katowice.pl

Na zgłoszeniu należy dopisać zgodę na „przetwarzanie przez Muzeum Historii Katowic moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”  (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 6 miesięcy zostaną zniszczone.
 3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Oferujemy:

 • wysokie standardy pracy
 • udział w ciekawych projektach
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury

 

Katowice, 25 czerwca 2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Podmiot udostępniający informację:Muzeum Historii Katowic
Informację opublikował:Tomasz Lison
Informację wytworzył:Aleksandra Chrapek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2015 14:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż