Wszelkie pisma, podania i wnioski należy składać osobiście w Sekretariacie Muzeum Historii Katowic ul. Ks.J.Szafranka 9 w Katowicach w godz. 8.00 - 15.30
lub wysłać na adres:

Muzeum Historii Katowic
ul. Ks. J. Szafranka 9
40-025 Katowice
e-mail: mhk@mhk.katowice.pl

Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu i stopnia pilności, z zachowaniem terminu ustawowego.

Szczegółowych informacji na temat sposobu załatwiania spraw udziela Sekretariat w godz. 8.00 - 15.30, nr tel. (32)256-18-10 w.108

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Muzeum przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach 9:00 - 10:00.


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy i wzorów kopii dokumentów elektronicznych, informujemy
 


W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjmowanie i załatwianie spraw
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:19.09.2014 13:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Wojewoda
Informację aktualizował:Mariusz Maciów
Data aktualizacji:09.10.2019 13:00