PLAN FINANSOWY
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2013

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9

     
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2012r.
Plan 2013r. Wsk. % (3:2)
1 2 3 4
Stan należności na początek roku
83.268,77


Stan zobowiązań na początek roku
163.529,40


Stan środków pieniężnych na początek roku
213.199,75
131.017,72

I. Przychody ogółem
4.244.755
3.705.000
87,28
1/ przychody własne
100.000
70.000
70
w tym: z działalności kulturalnej
80.000
60.000
75
- z działalności gospodarczej
15.000
5.000
33,33
- pozostałe
5.000
5.000
100
2/ dotacja z budżetu miasta
4.144.775
3.635.000
87,7
w tym: dotacja na remonty
236.600
60.000
25,36
3/ dot.z budż. m-celowa
-


II. Koszty ogółem 4.424.775
3.885.000
87,8
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
2.418.050
2.372.617
98,12
w tym: wynagrodzenia osobowe
1.824.050
1.837.617
100,74
- pozostałe wynagrodzenia
160.000
100.000
62,5
- składki na ubezpieczenie społeczne
349.000
355.000
101,72
- inne świadczenia na rzecz pracowników
85.000
80.000
94,12
2/ remonty
236.600
60.000
25,36
3/ amortyzacja
180.000
180.000
100
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań5/ zakup towarów i usług
1.552.125
1.217.383
78,43
6/ pozostałe koszty
38.000
55.000
144,74
III. Wynik finansowy (I-II)
-180.000
-180.000

IV. Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych
180.000
180.000
100
inwestycje
538.510
357.000
66,29
finansowane środkami własnymi
109.610


finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:
428.900
357.000
83,24
inwestycje
100.000


zakupy inwestycyjne
328.900
357.000
108,54
Stan należności na koniec rokuStan zobowiązań na koniec rokuStan środków pieniężnych na koniec roku
131.017,72


Katowice, dnia 31.12.2012r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan finansowy instytucji kultury na rok 2013
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:15.08.2014 11:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:01.09.2014 14:31