INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES 01.01. - 31.12.2012

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9

     
Wyszczególnienie     PLAN           WYKONANIE Wsk. % (3:2)
1 2 3 4
Stan należności na początek roku

83 268,77

Stan zobowiązań na początek roku

163 529,40

Stan środków pieniężnych na początek roku

213 199,75

I. Przychody ogółem
4 673 675
4 495 617,53
96,19
A. Przychody bieżące
4 244 775
4 170 186,60
98,24
1/ przychody własne
100 000
69 276,60
69,28
w tym: z działalności kulturalnej
80 000
59 675,70
74,59
- z działalności gospodarczej
15 000
4 316,00
28,77
- pozostałe
5 000
5 284,90
105,70
2/ dotacja z budżetu miasta
4 144 775
4 100 910,00
98,94
w tym: dotacja na remonty
236 600
192 735,00
81,46
3/ pozostałe dotacje bieżąceB. Międzyokresowe rozliczenie przychodów

15 551,12

1/ dotacja celowa na inwestycje
118 900
18 713,00
15,74
2/ amortyzacja z inwestycji

3 161,88

C. Dotacja celowa na inwestycje
310 000
309 879,81
99,96
II. Koszty ogółem 4 424 775
4 264 057,83
96,37
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
2 418 050
2 409 632,29
99,65
w tym: wynagrodzenia osobowe
1 824 050
1 824 048,87
100,00
- pozostałe wynagrodzenia
160 000
155 109,70
96,94
- składki na ubezpieczenie społeczne
349 000
346 589,38
99,31
- inne świadczenia na rzecz pracowników
85 000
83 884,34
98,69
2/ remonty
236 600
197 527,13
83,49
3/ amortyzacja
180 000
202 980,24
112,77
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań5/ zakup towarów i usług
1 552 125
1 416 206,66
91,24
6/ pozostałe koszty
38 000
37 711,51
99,24
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej  (I.A-II)
-180 000
-93 871,23
52,15
IIIa. Wynik finansowy ogółem ( I-II )
248 900
231 559,70
93,03
IV. Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów amortyzacyjnych
180 000
158 278,14
87,93
inwestycje
538 510
438 202,81
81,37
finansowane środkami własnymi
109 610
109 610,00
100,00
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:
428 900
328 592,81
76,61
inwestycje
100 000
0,00
0,00
zakupy inwestycyjne
328 900
328 592,81
99,91
Stan należności na koniec roku

91 060,80

Stan zobowiązań na koniec roku

144 847,58

Stan środków pieniężnych na koniec roku

131 017,72


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów za rok 2012
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:15.08.2014 11:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:29.08.2014 13:23