PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2006

DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9
dział - 921
rozdział - 92118

I. PLAN PRZYCHODÓW
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2005
Plan na 2006 Wsk. % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
1. Przychody ogółem 2.986.860 2.877.580 94,66  
dotacja z budżetu miasta 2.921.860 2.812.580 94,54
przychody własne: w tym 65.000 65,000 100
sprzedaż usług 10.000 10,000 100
  X X
X X
2. Dotacja na inwestycje x 121.000 X
II. PLAN KOSZTÓW
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2005
Plan na 2006 Wsk % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
3. Koszty ogółem 2.934.160 2.927.580 99,78  
Wynagrodzenie + pochodne 1.545.081 1.560.078 100,97
Wynagr. z tyt. umowy o pracę 1.226.782 1.239.860 101,07 tabela kalkulacyjna
Wynagr. z tyt. umów o dzieło 79.299 65.000 81,97  
Zlecenia, honoraria  
Składki z tyt. ubezp.społeczn. 210.000 224.718 107,01
Składki na Fundusz Pracy 29.000 30.500 105,17
Odpisy na zakł.fun.świad.socj. 33.106 32.904 99,39
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagr. 8.000 12.096 151,20
Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2005
Plan na 2006 Wsk % (3:2) Uwagi
1 2 3 4 5
Pozostałe koszty 1.347.973 1.322.502 98,11  
Amortyzacja 100.000 50.000 50,00
Podróże służbowe i krajowe 17.000 15.000 88,24
Zużycie energii 125.000 148.000 118,40
Zakup usług remontowych 17.000

Zużycie materiałów 155.000 143.300 92,26
Usługi obce 675.000 951.502 140,96
Pozostałe koszty 48.973 15.000 30,63
Dzieła sztuki, eksponaty, zbiory biblioteczne 210.000

Wynik finansowy 105.700 -50.000  
4.Wydatki majątkowe

97.500  
149.000

X
finans. z dotacji - >zakup muzealiów    121.000 X
finans. z dotacji - zakupy inwestycyjne
97.500
28.000
X
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
etaty
średnia płaca(bez wypłat jednorazowych)
44.15
2.259,13
44,15
2.292,83
100
101.49
 
DODATKOWE INFORMACJE
remonty z dotacji 17.000


Katowice 2005.12.14

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan finansowy instytucji kultury na rok 2006
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:14.08.2014 08:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Gdynia
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:25.08.2014 09:08