Plan finansowy

Przychodów i Kosztów Instytucji Kultury na rok 2003

 

Dane identyfikacyjne:

Nazwa jednostki: Muzeum Historii Katowic

Adres: Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9

Dział - 921

Rozdział - 92118

I PLAN PRZYCHODÓW

   

Wyszczególnienie:

Plan na 2003r.

Uwagi

1. Przychody ogółem

2 856 437 zł

 

- dotacje z budżetu miasta

2 816 437 zł

 

- przychody własne

40 000 zł

 

2. Dotacje na inwestycje

x

 

II PLAN KOSZTÓW

   

3. Koszty ogółem

2 773 437 zł

 

a) wynagrodzenia + pochodne

1 487 516 zł

 

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

1 180 517 zł

 

- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

74 218 zł

 

- składki z tytułu ubezpieczenia społeczne

204 728 zł

 

- składki na Fundusz Pracy

28 053 zł

 

b) odpisy na ZFSS

29 515 zł

658,57 zł na 1 prac.

109,76 zł na 1 emeryt.

c) inne świadczenia nie zaliczone do wynagrodzeń

7 703 zł

 

d) pozostałe koszty

1 248 703 zł

 

- amortyzacja

43 514 zł

 

- podróże służbowe krajowe

15 000 zł

 

- energia

142 731 zł

 

- zakup usług remontowych

50 000 zł

 

- zużycie materiałów (m.in. wystawy)

104 736 zł

 

- usługi obce (wydawnictwa)

884 972 zł

 

- pozostałe koszty

7 750 zł

 

4. Wydatki majątkowe

(dzieła sztuki, eksponaty, zbiory biblioteczne)

105 000 zł

 

- finansowane z dotacji

105 000 zł

 
     

Dane uzupełniające:

   

- etaty

44,15

 

- średnia płaca (brutto)

2 161 zł

 

- remonty z dotacji

50 000 zł

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan finansowy przychodów i kosztów instytucji kultury na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:20.08.2003 10:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:20.08.2003 10:46