Status  instytucji

Muzeum Historii Katowic jest samorządową instytucją kultury, która posiada osobowość prawną.
Muzeum jest wpisane do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice pod numerem RIK/K-ce/M/6/94
Muzeum Historii Katowic działa na podstawie uchwały Nr XXXV/792/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Katowic w Katowicach; ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. 2012 poz. 406); ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 t.j); ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz właściwych przepisów prawa.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny
Podmiot udostępniający informację:ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
Informację opublikował:Małgorzata Wojewoda
Data publikacji:14.02.2013 13:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Wojewoda
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:20.11.2013 10:26