MHK 05/05/12

Ogłoszenie o wyniku postępowania

NAZWA I ADRES:

Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul. Szafranka 9,            

·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.katowice.pl

·        Tel. 32 256 18 10 lub 32 209 00 20

·        fax. 32 256 21 34

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

przetarg nieograniczony na: modernizacje pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2

Po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym                  postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późni. zm.), wybrano ofertę    nr 2 jako  najkorzystniejszą cenowo złożoną w niniejszym postępowaniu.

Do niniejszego przetargu przystąpiły firmy wskazane w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogloszenie wyników przetargu
Podmiot udostępniający informację:ul. ks. J. Szafranka 9, Katowice
Informację opublikował:Teresa Liguzińska
Data publikacji:29.05.2012 12:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Liguzińska
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:03.01.2013 11:41