Katowice, dnia 08 .05. 2012 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego na:

MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ MUZEUM HISTORII KATOWIC PRZY UL. KOPERNIKA 11/2 W KATOWICACH

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta lub wniosek  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:unieważnienie przetargu
Podmiot udostępniający informację:ul. ks. J. Szafranka 9, Katowice
Informację opublikował:Teresa Liguzińska
Data publikacji:08.05.2012 12:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Liguzińska
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:06.06.2012 09:55