MHK 01/01/12

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

NAZWA I ADRES:

Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul. Szafranka 9,

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.katowice.pl
  • Tel. 32 256 18 10 lub 32 209 00 20
  • fax. 32 256 21 34

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

przetarg nieograniczony na: Przygotowanie do druku i druk książki pt. “Kolory kobiecości. Magdalena Rajska – Armata portrety, akty, abstrakcje”

Po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późni. zm.), wybrano ofertę nr 3 jako najkorzystniejszą cenowo i jakościowo, złożoną w niniejszym postępowaniu.

Do niniejszego przetargu przystąpiły firmy wskazane w załączniku

Oferta nr 2 została odrzucona gdyż nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (podstawa prawna art. 89 pkt 1 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). – brak wymaganych 2 publikacji o podobnym charakterze.

Nadesłana została tylko jedna publikacja - która nie spełniała kryteriów oceny jakości. Okładka książki nie posiadała skrzydełek- o których była mowa w opisie przedmiotu zamówienia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie wyników przetargu
Podmiot udostępniający informację:ul. ks. J. Szafranka 9, Katowice
Informację opublikował:Teresa Liguzińska
Data publikacji:16.01.2012 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Liguzińska
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:06.06.2012 09:54