MHK 60/03/11

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

NAZWA I ADRES:

Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul. Szafranka 9,

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.katwoice.pl
  • Tel. 032 256 18 10 lub 032 209 00 20
  • fax. 032 256 21 34

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

przetarg nieograniczony na: Przygotowanie do druku i druk książki pt. “Dom lalki – rzeczywistość w miniaturze”

Po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późni. zm.), wybrano ofertę nr 4 jako najkorzystniejszą cenowo i jakościowo, złożoną w niniejszym postępowaniu.

Do niniejszego przetargu przystąpiły firmy wskazane w załączniku

Oferta nr 1 została odrzucona gdyż nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (podstawa prawna art. 89 pkt 1 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). – brak wymaganych publikacji o podobnym charakterze oraz załącznika nr 3 SIWZ

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie wyników przetragu
Podmiot udostępniający informację:ul. ks. J. Szafranka 9, Katowice
Informację opublikował:Teresa Liguzińska
Data publikacji:01.04.2011 11:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Chrapek
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:05.06.2012 18:09