Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Muzeum Historii Katowic, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie do druku i druk książki pt. “Karlikowy dom. Stanisław Ligoń 1879-1954” (znak: MHK 131/08/10) zostaje unieważnione.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający - Muzeum Historii Katowic - nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu na przygotowanie do druku i druk książki pt. “Karlikowy dom. Stanisław Ligoń 1879-1954”. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W konsekwencji postępowanie o udzielenie tego zamówienia obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 w zw. z art. 146 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych należało więc unieważnić postępowanie o udzielenie tego zamówienia publicznego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Podmiot udostępniający informację:ul. ks. J. Szafranka 9, Katowice
Informację opublikował:Teresa Liguzińska
Data publikacji:14.09.2010 10:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Liguzińska
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:05.06.2012 18:05