MHK 127/08/10

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

NAZWA I ADRES:

Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul. Szafranka 9,

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.katowice.pl
  • Tel. 032 256 18 10 lub 032 209 00 20
  • fax. 032 256 21 34

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

przetarg nieograniczony na:

REMONT PODDASZA “ADAPTACJA CZĘŚCI PODDASZA NA POMIESZCZENIA DZIAŁU HISTORII NA IV PIĘTRZE MUZEUM HISTORII KATOWIC ”.

 

Po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), wybrano ofertę nr 1 jako najkorzystniejszą cenowo złożoną w niniejszym postępowaniu.

Do niniejszego przetargu przystąpiła firma wskazana w załączniku nr ZP-12:

Streszczenie oceny oferty zawiera załączony druk ZP-21

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie wyników przetargu
Podmiot udostępniający informację:ul. ks. J. Szafranka 9, Katowice
Informację opublikował:Teresa Liguzińska
Data publikacji:09.09.2010 11:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Teresa Liguzińska
Informację aktualizował:Małgorzata Wojewoda
Data aktualizacji:05.06.2012 18:04